Boraks Susuz

  • Üreticiler Yan Sanayi Boraks Susuz

    Üreticiler Yan Sanayi Boraks Susuz

    Susuz boraksın özellikleri beyaz kristaller veya renksiz camsı kristallerdir, a ortorombik kristalin erime noktası 742,5 °C ve yoğunluğu 2,28'dir;Güçlü higroskopisiteye sahiptir, suda, gliserinde çözünür ve metanolde yavaş yavaş çözünerek %13-16 konsantrasyonda bir çözelti oluşturur.Sulu çözeltisi zayıf alkalidir ve alkolde çözünmez.Susuz boraks, boraksın 350-400°C'ye kadar ısıtılmasıyla elde edilen susuz bir üründür.Havaya yerleştirildiğinde nemi boraks dekahidrat veya boraks pentahidrata emebilir.