sodyum sülfür

  • Sarı pullar ve Kırmızı pullar Endüstriyel Sodyum Sülfür

    Sarı pullar ve Kırmızı pullar Endüstriyel Sodyum Sülfür

    Kükürt boyalarının yapımında indirgeyici madde veya mordan maddesi olarak, demir dışı metalurji endüstrisinde flotasyon maddesi olarak, pamuk boyama için mordan maddesi olarak, tabaklama endüstrisinde, eczane endüstrisinde, elektrolizle endüstrisinde, galvaniz hidrasyonu için bazı fenasetin yapımında kullanılır. susuz madde beyaz bir kristaldir, kolayca erir ve suda çözünürlüğe sahiptir (10 °C'de 15,4G/100mL su ve 90 °C'de 57,2G/OOmL su).Asitle reaksiyona girdiğinde hidrojen sülfit oluşur. Alkolde az çözünür, eterde çözünmez.Sulu çözelti kuvvetli alkalidir, bu nedenle sülfid alkali olarak da adlandırılır.Kükürt ile üretilen sodyum polisülfit içinde çözünür. Endüstriyel ürünler genellikle pembe, kahverengi kırmızı, sarı blok için safsızlıklar içerir. Aşındırıcı, toksik. Sodyum tiyosülfatın hava oksidasyonunda.