Sodyum karbonat

  • Industrial Soda Ash Sodium Carbonate

    Endüstriyel Soda Külü Sodyum Karbonat

    hafif sodyum karbonat beyaz kristal tozdur, ağır sodyum karbonat beyaz ince parçacıktır.

    Endüstriyel sodyum karbonat, kullanımlara göre, endüstride kullanım için I kategorisi ağır sodyum karbonat ve endüstride kullanım için II kategorisi sodyum karbonat olarak ikiye ayrılabilir.