Sızdıran Kimyasal

 • Ferrous Sulfate Heptahydrate (Iron Vitriol)

  Demir Sülfat Heptahidrat (Demir Vitriol)

  Elektrokaplama tesislerinde indirgeyici ajan olarak, endüstriyel atıksularda flokülant olarak, baskı ve boyama tesislerinde çökeltici olarak, demir kırmızısı bitkiler için hammadde olarak, pestisit fabrikaları için hammadde olarak, endüstriyel atıksular için hammadde olarak kullanılabilir. gübre bitkileri, demir sülfat çiçekleri vb. için gübre olarak.

 • Sodium Hydroxide Granules Caustic Soda Pearls

  Sodyum Hidroksit Granülleri Kostik Soda İncileri

  Kostik soda incileri, sodyum hidroksitten elde edilir. Katı beyaz, higroskopik, kokusuz bir maddedir.Kostik soda incileri, ısı salınımı ile suda kolayca çözünür.Ürün metil ve etil alkollerde çözünür.

  Sodyum hidroksit güçlü bir elektrolittir (hem kristal hem de çözelti halinde tamamen iyonize olur). Sodyum hidroksit uçucu değildir, ancak havada aerosoller olarak kolayca yükselir.Etil eterde çözünmez.